Asystent 2024

Nasze Stowarzyszenie będzie po raz kolejny operatorem programu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Tym razem możliwość taką otrzymają tylko osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci. Zainteresowani muszą złożyć wnioski w Kancelarii Urzędu Miasta  Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 4. Tam zostaną podjęte decyzje o zakwalifikowaniu do programu. Stowarzyszenie realizując program nie otrzymuje żadnych środków finansowych, musi zapewnić obsługę finansową, prawidłowość rozliczeń, weryfikację usług świadczonych przez asystentów. Wszystkie pieniądze są przeznaczone na wynagrodzenia asystentów, ich ubezpieczenie oraz ewentualny zakup biletów MZK lub na imprezy sportowe czy kulturalne.