Asystent

Trwa program asystent osoby niepełnosprawnej. Chodzi w nim o pomoc w byciu sobą, w możliwości uczestnictwa w życiu społecznym, w kontaktach z instytucjami. Obecnie pracuje 60 asystentów pomagając  prawie 100 osobom niepełnosprawnym. W miarę pojawiania się nowych zgłoszeń, staramy się włączać  do programu kolejne osoby.