Gry

Współczesna technika może  pomagać. Może także prowadzić do sporych problemów. Uzależnienie od gier, Internetu,  to choroba mogąca wywoływać wyłączanie społeczne lub agresję. Nowa konsola ma pomagać w kontrolowanym korzystaniu z techniki i dawać możliwość uczenia się odpowiedzialności i współpracy.