Można inaczej

Tak mówił kiedyś prof. A. Blikle prowadząc  zajęcia z zarządzania jakością pracy. Profesor kojarzy się z pączkami, chociaż jest matematykiem.  Można  inaczej spojrzeć na Tłusty Czwartek niekoniecznie niszcząc zdrowie niezdrowymi podróbkami. Widać  to choćby po  naszej organizacji przygotowywania posiłków. Jest nie tylko współpraca ośrodków, ale także szansa na wywołujące zainteresowanie uczestników korzystanie z możliwości kuchni. Codziennie jest inaczej, bo przecież można.