O NAS

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Walczaka 25 działają od 1999 roku. Są zorganizowane przez Fundację Złota Jesień.  W roku 2022  biorą udział w pilotażu mającym wprowadzić standardy pracy  odpowiadające Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.  Uczestnictwo  w warsztatach jest bezpłatne, a w ramach zajęć oferowany jest ciepły posiłek oraz śniadanie. Posiłki przygotowują uczestnicy w ramach terapii. Warsztaty są czynne codziennie od godziny 6.15 do 14.15. Aby zostać uczestnikiem  warsztatów trzeba  mieć orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem uczestnictwa  w WTZ  (proszę zwrócić uwagę na punkt 4 w orzeczeniu o niepełnosprawności) i być mieszkańcem Gorzowa. Warsztaty  mieszczą się w dużym czerwonym budynku, gdzie dawniej była dyrekcja Stilonu. Przed przyjściem warto zadzwonić lub wysłać maila. Zajęcia zorganizowane są w pracowniach. Uczestnicy mogą wybrać ulubione miejsca aktywności.  Ważne, że warsztaty mają prowadzić do samodzielności, odpowiedzialności, zmiany życia w stronę prawdziwej dorosłości. Stąd duża część zajęć odbywa się w warunkach rzeczywistych, a nie modelowych. Uczestnicy warsztatów uczą się pomagania innym osobom niepełnosprawnym oraz seniorom przygotowując i dostarczając posiłki, wykonując proste czynności pielęgnacyjne, zakupy, sprzątanie oraz umożliwiając kontakty z instytucjami. Część zajęć odbywa się w Studiu Kulinarnym Gastronomika oraz Paraklubie. Organizowane są także  treningi pracy w instytucjach współpracujących.  Ważną formą uczenia niezależnego życia są  mieszkania chronione.  Stałą formą rehabilitacji są organizowane kilkuosobowe wyjazdy aktywizacyjne, często połączone z wyjściami w góry. Uczestnicy warsztatów jako jedyni w Polsce zdobyli Koronę Gór Polski latem i zimą. Obecnie uczymy się korzystania z nowych technologii, przygotowujemy filmy o naszym życiu. Absolwenci warsztatów podejmują zatrudnienie, korzystając nadal ze wsparcia placówki. Planujemy zatrudnienie trenera pracy.  Część osób pracuje w Spółdzielni  Socjalnej Warto nad Wartą. Osoby, które nie są w stanie realizować programu rehabilitacyjnego po kilku latach są kierowane do jednego ze Środowiskowych Domów  Samopomocy w Gorzowie Wlkp. i tutaj także otrzymują  pomoc i wsparcie.

 

Stowarzyszenia Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski  jest  organizacją pożytku publicznego działającą od 2003 roku.  W swoich  działaniach  stowarzyszenie stara się identyfikować problemy społeczne i  szukać form ich trwałego rozwiązywania. Wolontariat jako forma pomagania jest skierowany głównie do osób niepełnosprawnych i starszych pozostających w domach.  Wolontariuszami są zazwyczaj osoby niepełnosprawne, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów  Samopomocy.  Wolontariat osób niepełnosprawnych jest pewnym novum,  a podejmowany jest w celu tworzenia warunków do rzeczywistego działania, przełamywania barier społecznych, pokazywania możliwości różnych form aktywności  samym niepełnosprawnym,  jak  również społeczeństwu. Podstawowym problemem dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie jest brak samodzielności i realnej perspektywy życia. Poprzez działania projektowe, wolontariat, konkretne działanie  stowarzyszenie stara się  pomagać  włączać się w aktywne uczestnictwo.   Jest to szalenie ważne  z uwagi na  istniejące stereotypy pokazujące niepełnosprawnych jako niezaradnych, pokrzywdzonych i niechętnych do działania , którym społeczeństwo ma zapewnić opiekę i zabezpieczenie rentowe.  Jeżeli osoba niepełnosprawna  przyzwyczajona do tego, że dotychczas jej coś się należało i jej trzeba pomagać –  sama zaczyna pomagać, to w sposób zasadniczy zmienia się jej sposób widzenia świata i tworzą się warunki do wprowadzania autentycznych zmian społecznych. W roku 2022 Stowarzyszenie realizuje projekt finansowany przez PFRON „Życie jest piękne” wspierający uczestników SDS, a także projekt Asystent Osoby Niepełnosprawne.

 

Środowiskowy Dom  Samopomocy typ A przy ul. Armii Polskiej 38, wejście od ul. 30 Stycznia działa od 2011 roku i jest prowadzony przez Stowarzyszenie  Człowiek w Potrzebie  Wolontariat Gorzowski. Oferta jest kierowana do dorosłych osób, głównie  mieszkańców Gorzowa, mających problemy ze zdrowiem psychicznym. W Domu, w którym zajęcia są prowadzone  codziennie od godziny 7 do 15, ze wsparcia może korzystać  28 osób. Aby zostać uczestnikiem ŚDS  trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego, lekarza psychiatry oraz decyzję administracyjną wydawaną  przez pracownika socjalnego. Pracownicy ŚDS wskażą w jaki sposób przejść drogę rekrutacji. Wszyscy otrzymują  śniadanie oraz jeden ciepły posiłek.  Podstawą działalności ośrodka jest terapia zajęciowa i pomoc w zakresie: uczenia i podtrzymywania umiejętności porozumiewania się, przestrzegania zasad i norm społecznych, nawiązywania kontaktów, kontroli emocji i zachowań oraz czynności niezbędnych w samodzielnym funkcjonowaniu, prowadzenia gospodarstwa domowego, organizacji czasu wolnego. Uczestnicy otrzymują też wsparcie psychologa.  Placówka organizuje możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym miasta, zapraszając  również na spotkania ludzi tworzących klimat  artystyczny Gorzowa. Dzięki temu istnieją możliwości rozwijania własnych pasji i zdolności.  Część  uczestników włącza się w wolontariat pomagając  seniorom w miejscu zamieszkania lub uczestnicząc w akcjach społecznych.

 

Środowiskowy Dom  Samopomocy typ B przy ul.  Złotego Smoka 6, parterowy budynek obok bloku z mieszkaniami socjalnymi, działa od 2011 roku. Oferta jest kierowana do dorosłych osób, głównie  mieszkańców Gorzowa, mających orzeczoną niepełnosprawność intelektualną oraz zaburzenia neurologiczne, lub niepełnosprawność sprzężoną. W Domu, w którym zajęcia są prowadzone  codziennie od godziny 7 do 15, ze wsparcia mogą  korzystać   42 osoby. Aby zostać uczestnikiem ŚDS  trzeba mieć skierowanie od lekarza rodzinnego, lekarza psychiatry oraz decyzję administracyjną wydawaną  przez pracownika socjalnego. Pracownicy ŚDS wskażą w jaki sposób przejść drogę rekrutacji. Wszyscy otrzymują  śniadanie oraz jeden ciepły posiłek.  Celem działalności  jest   tworzenie warunków do samodzielnego i niezależnego życia uczestników oraz możliwego przejęcia przez nich kontroli nad własnym życiem w perspektywie Empowerment.  Uczestnicy mają tworzone warunki do podejmowania aktywności w świecie rzeczywistym. Dzieje się to zarówno przez możliwość  przygotowania posiłków, naukę czynności pomocowych i pielęgnacyjnych, robienia zakupów, jak też wykonywanie prac porządkowych w  budynku i wokół niego oraz opiekę nad cmentarzem żydowskim.  Część osób podejmuje wolontariat  pomagając seniorom w miejscu zamieszkania. Tego typu działanie jest prowadzone we współpracy z pracownikami socjalnymi i zostało nagrodzone przez  Panią Minister Elżbietę Rafalską.  Możliwość nauki niezależnego życia pojawia się w prowadzonych przez Stowarzyszenie 4 mieszkaniach chronionych. Kilkoro uczestników pracuje na rynku otwartym i chronionym a także w spółdzielni socjalnej.

 

Mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych. Celem jest tworzenie praktyki umożliwiającej uczenie się  dorosłości i niezależnego życia przez niepełnosprawnych.  Mieszkania są  wynajmowane od Miasta i wyremontowane przez Stowarzyszenie.  W takich mieszkaniach osoby niepełnosprawne intelektualnie czy psychicznie mogą mieszkać docelowo, co  jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż umieszczanie ich w instytucji typu Dom Pomocy Społecznej.  Samodzielne mieszkanie dla  niepełnosprawnych intelektualnie  lub z zaburzeniami psychicznymi jest jedną z  ważniejszych form uczenia się niezależnego życia. Każde mieszkanie  znajduje się w osobnej kamienicy lub bloku. W mieszkaniach nie mieszka na stałe żaden opiekun. Opiekunowie pomagają mieszkańcom poprzez realizację  wsparcia tworzonego na zasadzie aktywnego mentoringu. Aby zostać mieszkańcem trzeba mieć  zaświadczenie od lekarza  psychiatry oraz  decyzję wydaną przez pracownika socjalnego. Odpłatność za mieszkanie jest ustalana w zależności od dochodu  mieszkańca, może być zerowa, a może wynosić ok. 400 – 500 zł. Te pieniądze nie są dochodem Stowarzyszenia, lecz są przekazywane do Miasta.  Wszelkie opłaty za mieszkania są pokrywane przez Stowarzyszenie z dotacji projektowej.

 

Wsparcie   seniorów i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania Jest to działanie  realizowane wspólnie  przez  Stowarzyszenie  Człowiek w Potrzebie  Wolontariat Gorzowski oraz  Gorzowskie Centrum Pomocy  Rodzinie.  Seniorzy mający problemy w codziennym życiu, nie mogący na stałe korzystać ze wsparcia, otrzymują pomoc wolontariuszy. Pracownicy socjalni przeprowadzają wcześniej wywiady i po ustaleniu potrzeb organizowana jest pomoc przez wolontariuszy. Wolontariuszami są osoby niepełnosprawne uczące się  przy pomocy terapeutów prawdziwego pomagania oraz  własnej aktywności. Pomoc seniorom udzielana jest w ich mieszkaniach. Głównie jest to sprzątanie, robienie zakupów, organizacja spraw instytucjonalnych, jak wizyta u lekarza czy w urzędzie, a także rozmowa i towarzyszenie. Możliwa jest także prosta opieka pielęgnacyjna i higieniczna.  Część   seniorów  otrzymuje także posiłki przygotowywane i dostarczane przez wolontariuszy. Pomoc jest bezpłatna. W przypadku konieczności stałej opieki pomagamy zorganizować takie wsparcie przez wyspecjalizowane instytucje. We współpracy ze Studiem Kulinarnym Gastronomika przygotowywane są obiady dla seniorów dostarczane  bezpłatnie przez uczestników WTZ lub SDS.