Praktyka edukacyjna

Umiejętności szkolne także już  po zakończeniu szkoły i otrzymaniu pięknych świadectw, można jednak podtrzymywać lub doskonalić. Wprowadzamy więc zajęcia pozwalające zdobywać wiedzę praktyczną. To nie jest kwestia uczenia na pamięć, ale rozwijania zdolności i umiejętności. Bardzo przydatna jest duża tablica multimedialna.