Szkolenie

W Hotelu Gorzów  odbyło się szkolenie z zakresu funduszy powierniczych i spraw związanych z zabezpieczaniem przyszłości osób niepełnosprawnych. Wszystko to w ramach pilotażu mającego wprowadzić standaryzację  pracy warsztatów terapii. Warsztaty dotyczące przyszłości. Można powiedzieć, że kilkoro rodziców się zainteresowało.