Uczymy się nowych rzeczy

Nasza kadra instruktorek wzięła udział w „Szkoleniu w zakresie stosowania modelu oceny funkcjonalnej (biopsychospołecznej) uczestników WTZ” w ramach Pilotażu standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, do którego przystąpiła nasza placówka. Uczyłyśmy się jak prawidłowo wykonać Diagnozę funkcjonalną oraz Indywidualny Plan Rehabilitacji i Terapii. Mieliśmy okazję wymienić się doświadczeniami i dobrymi praktykami z pracownikami WTZ w Kamieniu Wielkim, którzy również uczestniczyli w szkoleniu. Dzięki dokształcaniu mamy możliwość optymalizacji naszej pracy.