Zaułek

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. To Albert Einstein, fizyk, który wywrócił tradycyjne myślenie o świecie fizyki, rzeczy, zjawisk. Nie znaczy to, że trzeba bujać w obłokach odrzucając wiedzę. Chodzi raczej o to, by mieć wizję tego, co z tą wiedzą można zrobić w świecie. Inaczej można zabrnąć w ślepy zaułek obwarowany schematami i lękiem przed tym, że przecież można inaczej.