Życie

Staramy się tworzyć  naszym uczestnikom możliwości włączania w życie. Mniej jest oczekiwania na konkursy typu: namaluj marzenia, a więcej poszukiwania miejsc, w których ludzie stają się sobą. W tym roku  Kuba z warsztatów przeszedł do SDS i zaczął pracować jako portier, a kolejne osoby uczą się  kontaktów z ludźmi udzielając  informacji o usytuowaniu firm w naszym budynku. Damian radzi sobie bardzo dobrze.