102. rocznica odzyskania niepodległości

W historii powszechnej dzień 11 listopada 1918 roku zapisał się głównie jako data zakończenia I Wojny Światowej. Polacy natomiast kojarzą tę datę przede wszystkim jako moment odzyskania przez Polskę niepodległości po okresie zaborów. Pod koniec XVIII wieku trzej potężni sąsiedzi Polscy: Rosja, Prusy i Austria dokonali jej rozbioru. W 1795 roku przestało istnieć państwo polskie. Przez 123 lata Polacy znajdowali się pod panowaniem obcych władców, którzy chcieli zniszczyć polską tradycję i mowę. Przez cały okres zaborów Polacy walczyli o obronę tożsamości narodowej i odzyskanie niepodległości. W 1914 r. po raz pierwszy państwa, które dokonały rozbiorów Polski, znalazły się po różnych stronach frontu. Fakt ten rozbudził w Polakach nadzieję na odzyskanie niepodległości. W kraju i za granicą zaczęto organizować polskie oddziały wojskowe. Największą sławę zyskały Legiony, których twórcą był Józef Piłsudski. 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, a pod silnym przywództwem Piłsudskiego zaczynała się ona stawać faktem. Przyszły Marszałek Polski przystąpił do energicznych działań. Polacy tworzyli państwo, prowadząc walkę o jego granice: powstania śląskie: 1919, 1920, 1921, wojna z Rosją w 1920 roku. Wreszcie powstała II Rzeczpospolita. Młode państwo stanęło przed problemem zjednoczenia ziem polskich pozostających przez ponad 100 lat pod zaborami. Zróżnicowany był poziom rozwoju gospodarczego, system prawny, oświatowy, obowiązywała różna waluta. Przezwyciężenie tych trudności wymagało wiele wysiłku.

Ten Wpis został dodany do Wpisy. Pobierz link.