Zmiany w kieszonkowym

Kieszonkowe  będzie  wkrótce wypłacane na konta bankowe uczestników. Przyczyni się do nauki uczestników interesowania się swoimi pieniędzmi i możliwością  korzystania z powszechnie  dostępnych technologii, czyli  konta bankowego. Wprowadzenie tego typu zasad powinno nastąpić  w możliwie  krótkim czasie. Będziemy się do tego przygotowywać, panie instruktorki zbiorą informacje o numerach kont.

 

Ten Wpis został dodany do Wpisy. Pobierz link.