Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Ten program jest ponownie realizowany przez nasze Stowarzyszenie w Gorzowie. Pomagamy w zakupach,  przygotowaniu posiłków, załatwianiu spraw urzędowych, wizytach lekarskich, spacerach, możliwości brania udziału w wydarzeniach religijnych czy kulturalnych. Osoby zainteresowane  takim wsparciem mogą składać wnioski do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa.  Realizacja  programu jest  możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne” – edycja 2021.

Ten Wpis został dodany do Wpisy. Pobierz link.