Smak życia

Dzięki zajęciom organizowanym na Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestnicy uczą się jak odnaleźć się w życiu społecznym i lepiej rozumieć otaczający nas świat. Równie ważne jest to, aby świat chciał poznać i zrozumieć tych ludzi. Sposobem na usłyszenie ich głosu stała się książka wydana niedawno przez Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski. Jej tytuł to „Smak życia”. Pokazuje ona zarówno gorzkie jak i słodkie oblicza codzienności. Publikacja składa się z tekstów i rysunków naszych podopiecznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy. Tematem przewodnim tej pozycji jest próba osiągnięcia niezależności na miarę własnych potrzeb i możliwości. Uczestnicy opowiadają w niej o swoim życiu, o tym co ich cieszy, czego się boją i o czym marzą. Niektórzy podopieczni chętnie mówili o sobie, dla innych było to wyzwanie, które z własnej woli podjęli pokonując tym samym swoje bariery.

Ten Wpis został dodany do Wpisy. Pobierz link.