„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie  Wolontariat Gorzowski  realizuje projekt dofinansowany z Państwowego Funduszu Celowego.  Realizacja asystentury polega na udzielaniu wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Wsparcie  jest udzielane osobom z niepełnosprawnością znaczną i umiarkowaną, będących zdolnymi do podejmowania decyzji i wyrażania życzeń wobec asystenta. Są  to mieszkańcy Gorzowa. Realizowane wsparcie polega na pomaganiu w kontaktach z urzędami, lekarzem, robieniu zakupów, aktywnym udziale w życiu społecznym itp. Wsparcie w postaci opieki realizowanej poprzez asystenta daje szansę na uspołecznienie. Pozwala także podejmować aktywność na miarę możliwości i potencjału osoby niepełnosprawnej. Udzielane wsparcie czerpie z wypracowanych rozwiązań i modeli, a także założeń realizowanego programu. Wsparciem objętych jest ponad  100 osób, a realizuje je ponad 30 asystentów.

Ten Wpis został dodany do Wpisy. Pobierz link.