Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Od 5 maja 2022 roku Stowarzyszenie  Człowiek w Potrzebie realizuje projekt  wspierający osoby niepełnosprawne. Realizacja zadania wpisuje się w działalność Stowarzyszenia, które w  swojej pracy   zrealizowało kilkadziesiąt projektów  adresowanych do osób niepełnosprawnych.  Obecna edycja zakłada poszerzone wsparcie dla osób niepełnosprawnych, co znajduje odzwierciedlenie  w rozbudowanej karcie zakresu usług. Realizacja zadania wpisuje się w model  naszego działania starającego się włączać niepełnosprawnych do życia na różnorodnych poziomach odnosząc się do perspektywy Empowerment i zakładając możliwą podmiotowość samych zainteresowanych. Zakres usług asystencji osobistej jest ściśle dostosowany do potrzeb, a sama usługa kierowana przez osobę z niepełnosprawnością. Asystent osobisty może wspierać osobę z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym przez wsparcie w wykonywaniu podstawowych codziennych czynności życiowych (np. mycie, ubranie się, przenoszenie z łóżka, pomoc w czynnościach fizjologicznych i higienicznych), w obszarze społecznym (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych), w życiu zawodowym (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), w sferze edukacyjnej (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia, gromadzenia materiałów, korzystania z biblioteki itp., uczestnictwie w nabożeństwach.  Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia ze strony asystentów mogą  zgłaszać  się do Stowarzyszenia – kontakt:

695 730 128 lub  534 467 428  w godzinach od 8 do 14, bądź   do Wydziału Spraw  Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa przy ul. Teatralnej.

Ten Wpis został dodany do Wpisy. Pobierz link.