Poradnia specjalistyczna

W Gorzowie  w ramach realizowanego przez Miasto projektu unijnego, przy ul. Puszkina 1  działa poradnia specjalistyczna,  gdzie osoby korzystające z pomocy społecznej, rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, a także osoby planujące sprawować lub sprawujące pieczę zastępczą, mogą uzyskać wsparcie – poradnictwo psychologa/ terapeuty rodzinnego, mediacje, warsztaty kompetencji wychowawczych. Termin wizyty można  uzgodnić pod  numerem  telefonu 661 730 003.

Ten Wpis został dodany do Wpisy. Pobierz link.