AKTUALNOŚCI

Asystent

Trwa program asystent osoby niepełnosprawnej. Chodzi w nim o pomoc w byciu sobą, w możliwości ...

Teraz pan ma relaks

Cytat z Misia powrócił, gdy usłyszałem na spotkaniu liderów projektu standaryzacji warsztatów, że teraz mamy ...

Zamiast cukru?

Także w Gorzowie następuje reglamentacja sprzedaży cukru. Być może na osłodę warto zwrócić uwagę na ...

Troska o przyszłość

W ramach realizowanego przez nas pilotażu dotyczącego wprowadzenia standardów działania Warsztatów, jest możliwość zapoznania się ...