Aktywizacja uczestników

Realizujemy projekt Aktywni Niepełnosprawni dofinansowany ze środków PFRON i  UE. Zaczynamy składać zamówienia na doposażenie placówki. A dzięki nowoczesnym technologiom postaramy się lepiej nawiązywać kontakt z uczestnikami mającymi problemy z komunikacją werbalną.