Archiwum Instytutu Literackiego

Archiwum Instytutu Literackiego, w posiadaniu Stowarzyszenia Instytutu Literackiego „Kultura” z siedzibą w Maisons-Laffitte, wpisane zostało w 2009 r. na Światową Listę Programu UNESCO Pamięć Świata. Jest to najwybitniejszy ośrodek myśli politycznej i twórczości literackiej polskiej emigracji wojennej i powojennej. Dzieło Jerzego Giedroycia kontynuuje Stowarzyszenie i Fundacja Kultury Paryskiej. I właśnie z tą instytucją będziemy współpracować. To będzie z naszej strony pomoc w pracach porządkowych, remontowych czy ogrodniczych.  Czyli to, co robimy na co dzień w Polsce. Wyjazdy będą okazją do poznawania Francji. Ale to nie będą wycieczki, gdzie grupy ludzi są przewożone po świecie, niby w celach poznawczych czy rehabilitacyjnych. Nasza praca będzie okazję do spotkań z innymi i ze sobą.  Planujemy też wspólne projekty mające na celu przybliżanie polskiej kultury poprzez  dostępne dla osób niepełnosprawnych wydawnictwa, filmy czy komiksy.  Chyba właśnie na tym, a nie na kolejnych deklaracjach czy konferencjach może polegać włączanie społeczne.