Asystent

Po raz kolejny realizujemy program Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Stowarzyszenie prowadzi to zadanie w ramach swojej misji statutowej,  nie otrzymuje  żadnego dochodu  i ponosi  koszty organizacyjne, księgowe i administracyjne  z tytułu realizacji programu. Wszystkie środki finansowe są przeznaczone na wynagrodzenia asystentów. Obecnie wsparciem jest objętych około 70 mieszkańców Gorzowa.  Usługa asystenta nie jest opieką wytchnieniową lub świadczeniem opiekuńczym.