Dorota Hynek

Jako terapeuta zajęciowy pracuję 4 lata. Została mi powierzona, swego rodzaju misja, a także dana możliwość bycia z ludźmi, którzy ukazują perspektywę przełamywania własnych ograniczeń. Wypełnianie codziennych obowiązków przez moich podopiecznych, to wymiana wzajemnego zaufania, a także wypracowywanie nawyków pomagających w socjalizacji społecznej. Poza pracą, moją energię równoważy obcowanie z naturą, literaturą i muzyką. Leśne spacery “układają” myśli. Literatura porywa w inny wymiar, a stary dobry Jazz łagodzi obyczaje.