Jak pracujemy?

Nie tylko Warsztaty, ale także SDS-y  starają się wprowadzać standardy mające obowiązywać w placówkach zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Głównym naszym zadaniem jest aktywizacja uczestników, co realizujemy poprzez organizację przestrzeni naszej pracy w sposób umożliwiający podejmowanie działań treningowych w rzeczywistym świecie.  Nasze wsparcie nie zastąpi koniecznej aktywności samych uczestników. Chcemy dać im możliwość uczenia się  nowych zadań, troski o siebie, o innych, decydowania o własnym życiu. Niezbędna jest tutaj współpraca z rodzicami i opiekunami.  Brak możliwości realizowania jakiegokolwiek wsparcia ze względów np. zdrowotnych  czy też ze względów  społecznych będzie  prowadzić do propozycji przejścia uczestnika do innego ośrodka. Nie możemy akceptować sytuacji, gdy osoby mające szanse rozwojowe były tłumione przez tych, którzy nie chcą korzystać z tego typu szans. Stopniowo wyposażamy placówki w nowy sprzęt – na razie rehabilitacyjny, potem informatyczny, kulinarny i do pracy ogrodniczej czy stolarskiej.