Jesień

Mówimy, że zmieniamy czas. A tak naprawdę, to czas może zmieniać nas. Nie chodzi tylko o to, co widać w lustrze. Chociaż tym pewnie zajmujemy się najbardziej. Zmiana w czasie to nie uleganie jakiemuś zewnętrznemu magicznemu wpływowi. To raczej uczenie się z doświadczeń, przeżyć, praktyki.