Kontrola

Jedna z kolejnych kilkudziesięciu. Projekty unijne, ogólnopolskie, zadania zlecane, zadania konkursowe. Można  sądzić, że najważniejsze jest, by w papierach były prawidłowe osoby, nazwy zajęć, liczby godzin.  Kwestie merytoryczne? Nie żartujmy.  Zasada systemu ma tworzyć warunki do stałego monitorowania zaleceń i rozporządzeń, by udowadniać racjonalność twórców systemu. Skąd się bierze brak samostanowienia i włączania osób niepełnosprawnych? Zapewne z  niedoskonałej realizacji zaleceń. Bo przecież nie z zagubienia w tym wszystkim  człowieka.