Książka

To jest propozycja dla tych, którzy mogą czy chcą zastanawiać się nad życiem swoim i innych. Nad tym, czy chcemy dopasowywać się do schematów i tabelek, czy może pracować nad prawdą. Głoszone hasła o godności często odbiegają od praktyki życia. I może dlatego niezależne życie i samostanowienie pozostają w wielu wypadkach tylko pustymi deklaracjami.