Międzynarodowo

Kot Brytyjczyk w naszym mieszkaniu chronionym. Po prostu Francja elegancja.