Smak życia

Nasi absolwenci

sam_0411.jpg

Sylwetki absolwentów

Żyję w tym mieście

dsc08509 copy.jpg

Sylwetki

Nikt nie staje się szaleńcem z własnej woli  -   J. Lacan
Ale też nikt bez własnej woli i troski o siebie szaleńcem być nie przestanie
Sprawozdanie merytoryczne za 2012 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 27 lutego 2013 17:44

Sprawozdanie merytoryczne

Stowarzyszenia Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski

Organizacja pożytku publicznego

Za okres 1.01.2012 do 31.12.2012

 

Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie

– Wolontariat Gorzowski

Organizacja pożytku publicznego

KRS 0000156843

Data wpisu do rejestru sądowego  27.03.2003

NIP 599 281 169 30

Regon 211266619

siedziba ul. Walczaka , 66 – 400 Gorzów Wlkp.

Miejsce prowadzonej działalności: ul. Walczaka 42, Gorzów Wlkp., i przechowywanej dokumentacji:

Kosynierów 81, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

095 7320 818

095 7 258 776

wiesł Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zarząd

Wiesław Antosz – przewodniczący, 9 Maja 27 a/15. 66 – 400 Gorzów Wlkp.

Wanda Milewska – skarbnik , Broniewskiego 4a/2, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

Monika Mielec – sekretarz , Sikorskiego 83/5, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

Celem Stowarzyszenia   jest:

1) popularyzacja  idei  wolontariatu

2) inicjowanie i koordynowanie   szkoleń  służących rozwojowi  wolontariatu

3)prowadzenie  bazy  danych wolontariuszy i  poszukiwanie  miejsc pracy  dla wolontariuszy

4)pomoc osobom  niepełnosprawnym  poprzez tworzenie warunków  dla ich rehabilitacji społecznej i zawodowej

5)pomoc osobom starszym poprzez tworzenie warunków  do godnego życia

6)prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej mającej  pomagać w tworzeniu warunków  do  udzielania pomocy ludziom będącym w potrzebie

7)prowadzenie  działalności edukacyjnej  wśród  dzieci i młodzieży

8) promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego,

9) realizacja doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy

10) organizacja i prowadzenie szkoleń dających kompetencje ogólne i zawodowe

11) prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy

 

Stowarzyszenie   realizuje swoje cele, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, poprzez ( statutowa działalność nieodpłatna OPP) :

1) gromadzenie opracowań, dokumentów  i danych  związanych   z tworzeniem  i działalnością  wolontariatu

2) organizowanie zebrań dyskusyjnych, prelekcji i seminariów,

3) wydawanie biuletynów i publikacji

4) współpracę ze stowarzyszeniami w Polsce i za granicą,

5) popularyzację   szkoleń  i   działań edukacyjnych  wśród członków stowarzyszenia,

6) tworzenie, programowanie i działalność zespołów studyjnych,

7) podejmowanie wszelkiej innej działalności zgodnej z celami statutowymi

8)  prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami dla celów służących   zadaniom Stowarzyszenia  - po wcześniejszej rejestracji

9) realizacja doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy

10) organizacja i prowadzenie szkoleń dających kompetencje ogólne i zawodowe

11) prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy

Sprawy formalne

Umieszczono sprawozdanie w Internecie.

Złożono informację do Urzędu Skarbowego w sprawie numeru konta, na które można wpłacać 1 % podatku dla OPP.

Za rok 2012 w stowarzyszeniu nie był przeprowadzona kontrola finansowa jako całości stowarzyszenia.  Stowarzyszenie nie prowadzi jednak działalności gospodarczej. Działania podejmowane są w ramach zadań i projektów, na które stowarzyszenie pozyskuje  dotacje. Wszystkie projekty są na bieżąco kontrolowane i przeprowadzany jest w nich audyt ze strony Instytucji Kontraktujących lub Wdrażających.  Kompleksowa kontrola zewnętrzna, także finansowa dotyczyła w roku 2012  projektu: „ Wsparcie  osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II” przeprowadzona przez PFRON.  Kontrole dotyczyły także realizowanego zadania: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzowie.  Kontrole były prowadzone przez Lubuski Urząd Wojewódzki oraz Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej. Rozliczony został projekt: Każdy może mieć plan życia dofinansowany przez PFRON.  Nie wykazano uchybień  finansowych w realizacji projektów. Na bieżąco, kontrolowane i rozliczane są finanse Stowarzyszenia w ramach rozliczeń składanych do Instytucji  Pośredniczących: Biuro Zarządu PFRON w Warszawie.  Sprawy finansowe są prowadzone przez zatrudnioną księgowa – pełna księgowość , każdy projekt jest księgowany na osobnych kontach, dokumentacja jest prowadzona w formie elektronicznej i papierowej.  Na bieżąco składane są dokumenty do Urzędu Skarbowego, Stowarzyszenie nie ma zaległości ani wobec Urzędu Skarbowego, ani ZUS, realizowane projekty są rozliczane na bieżąco, a system sprawdzania i weryfikacji projektów jest bardzo precyzyjny i dokładny.

Czym się zajmujemy , opis głównych pól działalności

Stowarzyszenie Wolontariat Gorzowski jest organizacją pożytku publicznego działającą od 2003 roku . W swoich  działaniach  stowarzyszenie stara się identyfikować problemy społeczne i  szukać form ich trwałego rozwiązywania. Wolontariat jako forma pomagania jest skierowany głównie do osób niepełnosprawnych i starszych pozostających w domach.  Wolontariuszami są zazwyczaj uczniowie szkół średnich, a także osoby niepełnosprawne, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz beneficjenci projektów unijnych. Wolontariat osób niepełnosprawnych jest pewnym novum,  a podejmowany jest w celu tworzenia warunków do rzeczywistego działania, przełamywania barier społecznych, pokazywania możliwości różnych form aktywności  samym niepełnosprawnym,  jak  również społeczeństwu. Jest to szalenie ważne  z uwagi na  istniejące stereotypy pokazujące niepełnosprawnych jako niezaradnych, pokrzywdzonych i niechętnych do działania , którym społeczeństwo ma zapewnić opiekę i zabezpieczenie rentowe.  Aktywne działanie, wolontariat jako forma przygotowania do pracy,  burzą ten niekorzystny obraz, a na dodatek pokazują rzeczywistą atrakcyjność społeczną osób niepełnosprawnych, którzy mogą być włączane w główny nurt normalnego życia. Jeżeli osoba niepełnosprawna  przyzwyczajona do tego, że dotychczas jej coś się należało i jej trzeba pomagać -  sama zaczyna pomagać, to w sposób zasadniczy zmienia się jej sposób widzenia świata i tworzą się warunki do wprowadzania autentycznych zmian społecznych. Nasi podopieczni, także członkowie stowarzyszenia to osoby głównie z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną. Szanse rozwojowe dla nich są bardzo nikłe. Nie ma oferty edukacyjnej, trudno o pracę, mieszkają najczęściej ze starszymi rodzicami , brak im realnej perspektywy życia.   Nam chodzi o ich aktywizację społeczną i zawodową. W naszym przypadku  to nie jest slogan, ale konkrety. Już kilkanaście osób z warsztatów pracuje na otwartym rynku pracy. Dzieje się to m.in. dzięki realizowanym projektom. Realizujemy projekty unijne z Kapitału Ludzkiego, rozliczamy się z nich, przechodzimy liczne kontrole, jesteśmy wiarygodni. Zdobywamy w ten sposób dodatkowe fundusze. Nie prowadzimy zbiórek na ulicy, nie prosimy o wsparcie finansowe.  W projektach pracują także osoby niepełnosprawne. Trudniej jest osiągać cele, ale nam się udaje.    Dla tych ludzi organizujemy działania mające pomóc im w życiu.  Zrealizowaliśmy wielki projekt Niepełnosprawni Zdobywają Koronę Gór Polski. Realizowany jest projekt Niepełnosprawni zdobywają Koronę Gór Polski zimą.   Realizujemy wspinaczkę skałkową.   Opiekujemy się cmentarzem żydowskim w Gorzowie – tutaj nawiązujemy współpracę z Zakładem Karnym, tak aby więźniowie nam pomagali i mieli zajęcie. Współpracujemy z przedszkolami przygotowując pomoce dydaktyczne czy dyplomy, przygotowujemy gadżety – drewniane zabawki dla małych pacjentów.  Dzięki działaniom projektowym pracę znalazło już ok. 95  osób niepełnosprawnych. Od roku 2011 stowarzyszenie  prowadzi Środowiskowe Domy Samopomocy typ A i B w Gorzowie – jest to zadanie konkursowe zlecane przez Miasto Gorzów.

W roku 2012  stowarzyszenie przeprowadziło zbiórkę publiczną dla chorej Eweliny. Zbiórka została zakończona przedwcześnie z powodu śmierci dziewczyny chorej na białaczkę. Stowarzyszenie były jednym z animatorów i organizatorów Gorzowskiego Dnia Dawcy Szpiku Kostnego.

Realizowane projekty

Każdy może mieć plan życia

Od stycznia do grudnia 2012 . Aktywizacja osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych PFRON. Organizowane wyjazdy skałkowe , treningi umiejętności. Warsztaty.

Praca  się opłaca

Od listopada 2012 w partnerstwie z ZDZ. Aktywizacja 80 osób niepełnosprawnych z północnej części województwa lubuskiego. Projekt będzie trwał do końca 2013 roku.

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II

Od 1 czerwca 2011 do 31 marca 2013

Projekt realizowany w trybie systemowym w ramach POKL.  Stowarzyszenie jest partnerem PFRON.  Beneficjantami są osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz ich otoczenie. Razem ok. 160  osób. Organizowane są warsztaty, IPD, szkolenia i staże. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy

Od 1 października 2011

Zadania zlecone przez Miasto Gorzów. Prowadzone są 2 domy- przy ul. Armii Polskiej i Szczecińskiej w Gorzowie. Oferta dla 58 osób niepełnosprawnych.  Dostosowywane są warunki lokalowe w taki sposób, aby móc spełnić standardy.  Dostosowywane jest kadra.

Mieszkanie treningowe

Od września 2009

Chcemy umożliwić  osobom  niepełnosprawnym możliwość   sprawdzenia własnych możliwości samodzielnego życia. Jest uruchomione wsparcie, ale nie opieka. Nie ma kontroli, jest przygotowywany harmonogram dnia i tygodnia. Niepełnosprawni pracują i sami uczą się podejmować decyzje oraz żyć w grupie. Jest to element  przygotowywanego projektu z zastosowaniem modelu coachingu jako wsparcia całego życia osób niepełnosprawnych . Projekt realizowany dzięki pomocy Fundacji Złota Jesień.

Szlachetna Paczka

Cyklicznie, od roku 2008

Przed Świętami Bożego Narodzenia  przygotowywany jest  wywiad środowiskowy wśród rodzin potrzebujących pomocy. Wolontariusze, głownie osoby niepełnosprawne, pomagają następnie w gromadzeniu darów oraz ich dostarczeniu do rodzin.

Opieka nad  cmentarzem żydowskim w Gorzowie

Od czerwca 2009

Celem jest utrzymanie porządku, zbieranie butelek i śmieci, grabienie liści, koszenie trawy, pokazywanie innym, że cmentarz to jest miejsce refleksji a nie urządzania  pijackich spotkań  czy umieszczania obrażających innych napisów.

- organizujemy pomoc dla osób niepełnosprawnych w domach i instytucjach. Współpracujemy ze Szpitalem oraz Domem Pomocy Społecznej i Warsztatami Terapii Zajęciowej.   Niemal codziennie kilkunastu wolontariuszy   pomaga  różnym osobom.  To są dzieci z MPD,  leżące w szpitalu,  osoby chore na SM,   po amputacjach, osoby starsze, z nerwicami, samotne.  Wolontariusze  są zatrudniani zgodnie z ustawą o wolontariacie .

- prowadzimy i organizujemy szkolenia dla wolontariuszy

- włączamy się w imprezy istotne dla miasta.

- przedstawiciele Stowarzyszenia organizowali  seminaria i konferencje, brali udział w szkoleniach na temat  funduszy europejskich

Informacje dotyczące  kategorii poszczególnych wydatków

Działalność  gospodarcza

Stowarzyszenie  w  roku  2012    nie  prowadziło  działalności    gospodarczej , co jest  zgodne  ze  statutem

Przychody z działalności  gospodarczej

Procentowy  stosunek   przychodu  osiągniętego    z działalności    gospodarczej  do  przychodu   osiągniętego    z  pozostałych  źródeł   -  0 %

 

Przychody z  budżetu   państwa  i samorządu

Stowarzyszenie  realizowało zadania zlecone będące odpowiedzią na udział w konkursach ogłaszanych przez  Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,   Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego   i PFRON.  Są to dotacje z Unii Europejskiej  i PFRON. A także budżetu Państwa.  Szczegóły w dalszej części sprawozdania .

Razem  w tej kategorii przychód Stowarzyszenia  1207 379,37 zł   - szczegółowo pozycje w Informacji dodatkowej

 

Zatrudnienie  w Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie zatrudniało pracowników na umowę o pracę – 13 osób.

W realizowanych przez Stowarzyszenie projektach zatrudniono wykonawców na umowy zlecenia lub umowy o dzieło –20 osób .  Wszystkie osoby zatrudnione podpisywały umowę oraz wystawiały rachunki za wykonaną pracę. Od wszystkich osób zatrudnionych były odprowadzane podatki oraz składki na ZUS.    Stowarzyszenie organizuje pracę dla wolontariuszy .

W  samym Stowarzyszeniu wszystkie  funkcje  są pełnione  społecznie

Stowarzyszenie  nie  zatrudnia  osób    wyłącznie  w  działalności  gospodarczej

Wynagrodzenia wypłacone  w Stowarzyszeniu -    dotyczy realizowanych projektów i zadań    -

 

 • Umowy zlecenia                    387 217,38 zł
 • Umowy o pracę                     376 689,74 zł
 • Umowy o dzieło                    0,00
 • Stypendia                               0,00
 • Ogółem kwota wynagrodzeń wyniosła         763 907,12 zł

Nagrody , premie , inne  świadczenia  wypłacone  w  Stowarzyszeniu -  0  PLN

Wysokość    przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia  wypłacanego  w Stowarzyszeniu -  2400 PLN

Wynagrodzenie  członków  Zarządu  -  w związku z realizowanymi zadaniami   8PLN

Wynagrodzenie  dla  osób   kierujących  działalnością  gospodarczą    -  0  PLN

 

Pożyczki  udzielone  przez Stowarzyszenie   -   0 PLN

Lokaty bankowe       - nie posiada

Wartość  nabytych  obligacji   przez Stowarzyszenie  -  0  PLN

Wielkość  objętych     udziałów  w  spółkach      prawa   handlowego   -  0  PLN

Wielkość  nabytych  akcji  -  0  PLN

Wskazanie  spółek  prawa  handlowego  , w  których nabyto  akcje    - nie  dotyczy

Informacja  o  wysokości   kwot    przekazanych   na realizację     celów  statutowych Stowarzyszenia

W  roku  2010

 • Z dotacji państwowych i samorządowych    1207 379,37
 • Z dotacji prywatnych
 • Ze składek i darowizn osób prywatnych      36 895,44
 • Z działalności statutowej
 • Inne przychody organizacji
 • Razem            1 269 799,35

Wydatki w Stowarzyszeniu

 • Zakup weksli – nie dotyczy
 • Inne, telefony, czynsz biurowy, opłaty bankowe -   26321,84  zł

Przychody pochodzące ze składek członkowskich i darowizn        46 613,25 zł ,

przychody 1% podatku   14 461,40 zł.

 

Działalność  zlecana Stowarzyszeniu przez    podmioty  państwowe

Usługi   -    nie  dotyczy

Państwowe  zadania  zlecone -     nie dotyczy

Zamówienia  publiczne   -  nie  dotyczy

Działalność    zlecona Stowarzyszeniu  przez  podmioty  samorządowe -

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzowie

Darowizny rzeczowe

nie dotyczy

Przychody   uzyskane     z  odpłatnych    świadczeń  realizowanych  w ramach      celów  statutowych Stowarzyszenia  z  uwzględnieniem    kosztów     tych świadczeń      -  0  PLN

Nieruchomości

Stowarzyszenie  nie  nabyło  w  roku  2012   żadnych nieruchomości  . Stowarzyszenie wynajmuje pomieszczenie biurowe  przy ul.  Kosynierów  Gdyńskich 81  w Gorzowie,  tutaj  są gromadzone dokumenty. Stowarzyszenie  korzysta też nieodpłatnie  z pomieszczeń typu klubowego przy ul. Walczaka 42, pawilon nr I

Gorzów Wlkp. 25.02.2013

Zarząd Stowarzyszenia

Poprawiony: środa, 27 lutego 2013 17:49
 

Liczba gości

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

Skuś się na Gorzów

Badania w działaniu
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates VPS hosting Valid XHTML and CSS.