Uchwała Zarządu Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 lutego 2020 12:07

Gorzów,  20. 02 2020

 

Uchwała Zarządu

Stowarzyszenia  Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski

w sprawie  zwołania   Walnego Zgromadzenia  Stowarzyszenia

 

W związku  z koniecznością przyjęcia  sprawozdania z działalności za rok 2019 oraz wyboru nowych władz Stowarzyszenia, Zarząd  zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień  9 marca 2020 w siedzibie Stowarzyszenia. Informacja o walnym jest zamieszczona na tablicy ogłoszeń  w siedzibie stowarzyszenia oraz na stronie internetowej.

Poprawiony: czwartek, 05 marca 2020 12:58