Nowe standardy

Wprowadzamy możliwość korzystania ze strony internetowej  spełniającej zasady dostępności, w tym lepszego odbioru zamieszczanych treści przez  osoby niedowidzące. Planujemy także  doposażenie  warsztatów w komunikatory umożliwiające porozumienie się z osobami mającymi problemy z mówieniem, a także zakup urządzeń pozwalających korzystać  z nowoczesnych technologii osobom z ograniczeniami manualnymi.