Pomagamy

Zakupy, sprzątanie, rozmowy, noszenie obiadów. To jest coraz bardziej zorganizowane wsparcie seniorów mieszkających samotnie. To jest także pomaganie samym sobie, bo nasi  uczestnicy uczą się  nie tylko konkretnych czynności, ale także odpowiedzialności.  Staramy się dobierać ludzi tak, by czuli się ze sobą dobrze w tej pracy, ale także by trafiali w miejsca, w których naprawdę ich umiejętności są najbardziej przydatne.