Przed wyborami

Mówienie o dążeniu do wspólnego dobra jest tylko teatralną fikcją, gdyż realizuje się własne dążenia i cele, a  teorie o kontroli społecznej są tylko  teatralną imitacją takiej kontroli  – najbardziej skuteczny biurokrata jest zarazem najlepszym aktorem – MacIntyre Alasdair.