Święta

Autentyczna kultura pozwala przetrwać wartościom, które są niezbędne w pracy z ludźmi.

Tego życzymy wraz ze współpracującym z nami Instytutem Literackim w Paryżu.