Tacy sami

Tego typu hasła mogą czasem wyprowadzać z równowagi, zwłaszcza  w kontekście wypowiadanych opinii o sobie. Kiedy ich słuchamy, czy czytamy, możemy mieć spore wątpliwości co do realnego obrazu siebie wielu naszych uczestników. Ostatnie informacje z zasypanych gór wskazują jednak, że ten odlot od prawdy o sobie jest charakterystyczny dla sporej części społeczeństwa. Ludzie idą w góry nie mając zielonego pojęcia ani o górach ani o sobie. Można powiedzieć, że obraz oderwania od rzeczywistości nie bierze się znikąd. Co więcej – widać jak na dłoni zarówno umiejętność naśladowania innych, jak też odczytywania  współczesnych trendów przez naszych uczestników. Cieszyć się niekoniecznie trzeba, ale pomyśleć nad tym można.