Trener pracy

Wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu pracy jest jednym z naszych zadań. Praca polega nie tylko na czynnościach fizycznych, sprzątaniu, zajmowaniu się terenami zielonymi, ale także na pomaganiu, przygotowaniu posiłków, pomocy w biurze. Naszym pomysłem jest zaangażowanie uczestniczek w tworzenie programów umożliwiających komunikację alternatywną, czyli przekazywanie własnych potrzeb i spostrzeżeń przez ludzi mających trudności z mówieniem czy pisaniem. Szkolenie trenerskie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach pilotażu standaryzacji pracy WTZ.