Trening pracy

Wkrótce zaczną się  szkolenia trenerów pracy,  ale już teraz organizujemy zajęcia przygotowujące do pracy i zdobywania nowych umiejętności. Staramy się przy tym, by robić to, co jest potrzebne dla naszych placówek i samych uczestników. Obecnie kończymy adaptację  i remont kolejnego mieszkania chronionego na Placu Słonecznym.