Włączanie

Osoby, które mają problem z komunikacją werbalną mogą się czuć wykluczone. Nowoczesne urządzenia pozwalają na zmianę. Staramy się przy tym, by w nową praktykę angażowali się sami uczestnicy, zdobywający kompetencje przydatne w pracy. W ten sposób z Martą uczącą się odczytywać nie tylko proste piktogramy, ale także litery i słowa za pomocą wzroku, pracują Agnieszka i Mariusz. Może to być  taka rewolucja, jak przesiadka ze zwykłego wózka na elektryczny. Marta może sama decydować gdzie być, co robić. Teraz będzie mogła zaczynać prowadzić rozmowę, a nie tylko odpowiadać na kierowane przez nas pytania.