Włączanie

Centrum Nauki Kopernik organizuje konferencję na temat edukacji włączającej. Organizatorzy chcą pokazać, że realizacja odgórnych haseł może prowadzić do wykluczania czy braku możliwości udziału w życiu społecznym. Prof. Małgorzata Żytko z Uniwersytetu Warszawskiego mówi, że poprzestanie na nadawaniu specjalnego statusu osobom niepełnosprawnym prowadzi do medykalizacji. Szpital, specjalista wie najlepiej, czego ci potrzeba. Postawi diagnozę, wypisze receptę i przepisze terapię. Tymczasem chodzi raczej o to, by wszyscy: uczniowie, osoby niepełnosprawne, terapeuci, rodzice zobaczyli, że mają razem słuchać, działać, poszukiwać sposobów odpowiadania na różnorodne potrzeby. W naszej praktyce staramy się wprowadzać takie właśnie metody, by sami uczestnicy, których możliwości rozwojowe chcemy poznać, wybierali codzienne formy aktywności. Propozycje działania nie będą stałe, lecz będą się tworzyć w praktyce. Może to pozwolić nie tylko na wspieranie słabszych, ale także na rozwój tych, którzy mają większy potencjał. Inna perspektywa pokazuje zupełnie inną możliwą rzeczywistość. Na Zamek Królewski w Warszawie można spojrzeć inaczej. Podobnie jak na najsłynniejszy obraz znajdujący się w Krakowie.