Strona główna » Wolontariat

Organizacja wolontariatu

Uchwała Zarządu

Stowarzyszenia  Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski

w sprawie  zwołania   Walnego Zgromadzenia  Stowarzyszenia

 

W związku  z koniecznością przyjęcia  sprawozdania z działalności za rok 2019 oraz wyboru nowych władz Stowarzyszenia, Zarząd  zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień  9 marca 2020 w siedzibie Stowarzyszenia. Informacja o walnym jest zamieszczona na tablicy ogłoszeń  w siedzibie stowarzyszenia oraz na stronie internetowej.

Przydatne Dokumenty:

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Umowa o wolontariat

Elementarz pierwszy krok do współpracy

Podręcznik e- wolontariatu

Wolontariat – o czym należy wiedzieć angażując wolontariusza

Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszem

Szkolne wolontariaty