Współpraca

Niekoniecznie trzeba mieć plan. Nie wystarczy też tylko być. Jeśli chcemy szukać nowych przestrzeni życia, to warto poznawać jego smak. Czasem dzieje się to zupełnie wbrew schematom. Nikt by nie pomyślał, że możemy zaistnieć w Maison Laffitte, legendarnym miejscu polskiej kultury.  Trafiły tu wiersze przez nas wydane, być może będziemy realizować wspólne projekty. Nie w wydzielonym kawałku świata dla niepełnosprawnych.