Czego brakuje osobom niepełnosprawnym?

Takie pytanie w wywiadzie. Jasne oczekiwanie, że trzeba dostosować świat, a będzie lepiej. Można
jednak spojrzeć w taki sposób: a gdyby zmienić system finansowania schematu wsparcia? Mniej
pieniędzy na edukację specjalną, a więcej na edukację praktyczną? Mniej środków na fikcyjne
projekty? Więcej pieniędzy na innowacyjną pracę w placówkach, które potrafią to wykazać? Nie
wszystkim po równo? Wszystko się zawali? Niekoniecznie. Może załamie się tylko schematyczny
sposób widzenia świata. A otworzy się świat prawdziwego życia? Samo dosypywanie pieniędzy do
tego, co nie działa, nie zmieni rzeczywistości.