Rozmowa

Wydaje się, że tego brakuje. Pojawiają się informacje o pewnych niezbyt miłych incydentach w mediach społecznościowych, o odrzucaniu jednych przez drugich. Stąd nasza propozycja warsztatów komunikacji prowadzonych przez specjalistkę.