Jakość życia

Nowe możliwości sprzętowe pozwalają na włączanie kolejnych osób do życia. Marta może korzystać z urządzeń do komunikacji alternatywnej obsługiwanych wzrokiem. Stopniowo będzie mogła komunikować  się z innymi. A inni uczą się  tych nowości mając szansę na konkretne kompetencje i pracę. Uczestnicy tworzą proste programy komputerowe, będące wsparciem dla ich koleżanek i kolegów.