Malujemy

Staramy się szukać możliwości do treningów pracy i samej pracy dla naszych uczestników.  Taką naturalną przestrzenią są budynki, w których prowadzimy zajęcia. Zima to dobry czas na prace we wnętrzach. Malujemy obecnie korytarze, z których ściągamy plakaty i tabliczki mające informować, a tak naprawdę  zaśmiecające  otoczenie. Dbamy w ten sposób nie tylko o uczenie się nowych umiejętności, ale także  o tworzenie kapitału kulturowego.