Sebastian Witukiewicz

Pracuję w Stowarzyszeniu Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski od 2011 roku. Pracowałem zarówno w Środowiskowych Domach Samopomocy jak i Warsztatach Terapii Zajęciowej. Są to podstawowe jednostki organizacyjne funkcjonujące w Stowarzyszeniu. W swojej pracy koncentruję się na ludziach i zagadnieniach ich dotyczących. Nigdy nie patrzę na zagadnienie bez spojrzenia na człowieka, którego to zagadnienie dotyczy. Uważam, że współczesny świat jest zbyt odhumanizowany, a w swym ukierunkowaniu na efekt działania i jego celowość odsuwa człowieka i jego byt na boczny tor. Interesuję się wieloma rzeczami w tym poznawaniem nowych miejsc i kultur, językami obcymi i klasycznymi autami, także astronomią.