Wspomnienia

Czasem bywają łzawe. Bo szkoda, że kogoś nie ma, że można było inaczej. Ale przecież ciągle można inaczej. Nie tylko w patrzeniu na ludzi i rzeczy, które są, ale także na tych, na to, co za nami.  Chwila zatrzymania jest potrzebna nie do tego, by celebrować minione, ale z tego, co się działo i się dzieje wyciągać wnioski dla przyszłości.