Wyjazd

Kolejny wyjazd. Tym razem do Szczecina. To jedna z form dodatkowej integracji i współpracy mieszkańców prowadzonych przez nas mieszkań wspieranych. I praktyczna realizacja naszych planów realizacji edukacji praktycznej. Razem z mieszkańcami wyjeżdżają uczestnicy SDS i WTZ. A Szczecin? Miasto niezbyt odległe, w którym można organizować krótkie i uczące pobyty.