Zmiany, zmiany

Przygotowujemy się do nowego sposobu pracy. Jest to związane z pilotażem i standaryzacją warsztatów. Chcemy, by służyło to naszym uczestnikom. Grupy będą realizować konkretne zadania. Praktyka jest najważniejsza. Treningi pracy, obiady, gadżety promocyjne, zajęcia w mieszkaniu chronionym, przedmioty z drewna, pomaganie seniorom, filmy – to przykłady. Nie koncentrujemy się na udowadnianiu, że realizujemy zakładane z góry cele, nie tworzymy opowieści o tym, jak te cele są realizowane. Teorie nieprzystające do życia usuwamy w cień. Szukamy słońca rozświetlającego naszą codzienność.