Anna Szyszka

Terapeuta. Z wykształcenia jestem finansistą. Moje całe życie zawodowe związane było z liczbami. Od pewnego czasu pracuję z osobami niepełnosprawnymi z którymi prowadzę trening ekonomiczny. Zdobyte doświadczenie pomaga mi przekazać Im praktyczną wiedzę na temat pracy
z pieniądzem. Swoich podopiecznych staram się nauczyć ostrożności, systematyczności, gospodarności, planowania wydatków, oszczędzania. Wolny czas dzielę pomiędzy ludzi a ogrodem który uczy mnie cierpliwości. Ogród pozwala nam czuć się kreatorami, projektantami własnej przestrzeni, daje poczucie dumy i spełnienia, a przede wszystkim radości, co likwiduje wszelkie stresy, tym samym wydłużając życie.