Monika Mielec

Pracuję w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Armii Polskiej. Prowadzę pracownię muzyczną. Poza tym, wraz z podopiecznymi chodzę na wolontariat. W ramach działań wolontarystycznych pomagamy seniorom. Lubię czytać książki, słuchać muzyki, chodzić po górach, podróżować. Bardzo lubię tańczyć, poznawać nowych ludzi. Interesuje mnie świat, zachwyca piękno otaczającego świata.